Vi kan

I tillegg til revisjonstjenester har vi i 15 år tilbudt fulle tjenester innen regnskapsføring. Vi bruker Uni Micro V3 som er anerkjent i markedet . Vi kan tilby nettløsninger i forbindelse med føring av regnskap i UNI24.

For våre regnskapskunder som er årsregnskapspliktige og innsendingspliktige vil vi kunne avgi en bekreftelse om at årsregnskapet er utarbeidet av vårt firma med statsautorisert revisor. ( Denne erklæringen er overflødig når selskapet benytter revisor som avgir revisjonsberetning.)

Denne erklæring vil vi også kunne gi når vi har utarbeidet årsregnskap, men ikke ført regnskapet.

Bekreftelse av enkeltstående oppgaver og regnskap til det offentlige, långivere, kunder.

Forenklet revisorkontroll, for eksempel bekreftelse av verdier i årsoppgjøret som ved revisjon uten gjennomgang av intern kontroll og skattemessige forhold gjennom året.

Gjennomgang av regnskap for kontroll uten ekstern rapportering tilsvarende en controller / økonomisjeftjeneste.