Revisjonsplikten

Revisjon er frivillig for mindre selskaper. Den mest aktuelle grense er for selskaper med omsetning over/under 6 millioner per år. Hvert selskap kan velge og må derfor vurdere de individuelle behov. Vi vil derfor gjerne ta en samtale med den enkelte for å vurdere hva som er mest riktig og hvilke andre tjenester som kan være aktuelle.

Bransjen har i de siste årene vært mer og mer under press for å opptre som en representant for det offentlige og skatteetaten. Den positive del for oss i forhold til et bortfall av revisjonsplikt er at vi kan egne all vår energi til våre kunders behov. Det kan kanskje være verdt å tenke på følgende utsagn:

Vi har revisor, vi liker å vise at vi har ting i orden.

Jeg behøver ikke revisor, men våre kunder skal ha!

Vi ønsker å beholde den trygghet som revisor gir oss.

Hvis man velger å beholde revisor ett år kan man fritt velge bort dette et senere år dersom situasjonen skulle forandre seg.

Vi lever i et komplisert samfunn hvor selv små detaljer kan være viktige i forhold til den økonomiske drift. Dere bør derfor vurdere hvor dere kan få den beste kompetanse og trygghet. Hvor viktig er selskapet for deres økonomi og personlige trivsel i forhold til den merkostnad som oppstår. Som når man kjøper bil er det stor forskjell på en gammel holk og en trygg familiebil.

Det er også viktig å ta hensyn til at også regnskapsfører skal ha betalt for deler av de tjenester revisor utfører for selskapet. Merkostnaden for revisjon er derfor vesentlig lavere enn selve honoraret.

Mange har erfart at et godt råd fra en dyktig revisor som bistår selskapet og kan se hvile muligheter som finnes vil være lønnsom for selskapet når flere år sees under ett. Dersom man ikke har en revisor som følger med vil disse mulighetene ikke oppdages.