Velkommen til Kalhagen Revisjon AS

Revisjonsfirma som legger vekt på høyt servicenivå og personlig kontakt med kundene. Kunder som er en av mange hos store selskaper får fortjent oppmerksomhet når de velger oss som revisor. Bred revisjonserfaring fra:

· Revisor for små og mellomstore virksomheter.

· Revisor i konkursboer

· Revisor i forbindelse med saker som gjelder økonomisk kriminalitet

Våre kunder skal oppleve en revisor som gir tillit overfor utenforstående. Samtidig skal revisor være en ressursperson for virksomheten. Vi velger enkle og kostnadseffektive løsninger som gir en effektiv revisjon og konkurransedyktige priser.

Regnskapsavdeling

Regnskapsavdeling benytter Uni Micro V3. Regnskap for mindre virksomheter. Også mulighet for at kunde bruker felles system til for eksempel regnskap, fakturering og lønn.